Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08/08/2019

Hội thảo: TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP. Tổ chức ngày 08/12/2019 tại VCCI Đà Nẵng

Chất lượng Thông tin ảnh hưởng đến hiệu quả ra quyết định của Nhà Lãnh đạo, Người Quản lý. Hệ thống Thông tin quyết định Chất lượng Thông tin. Hệ thống Thông tin không chỉ là Phần mềm và Công nghệ, mà còn bao hàm: Nội quy, Thưởng phạt, Quy trình, Báo cáo, Quản lý Nhân sự, Phong cách Lãnh đạo và Văn hóa Công ty...
BẠN làm gì để xây dựng Hệ thống Thông tin hiệu quả cho mình?

    HÌNH ẢNH & VIDEO

    Video Clip

    Đăng ký tham dự
    CHAT VỚI JBMC