Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08/08/2019

Hội thảo: KIỂM TOÁN NỘI BỘ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO. Tổ chức ngày 23/11/2019 tại VCCI Đà Nẵng.

Trách nhiệm, Chính xác, Tỉ mẫn, Tận tâm, Tin cậy và luôn phải đối mặt với những quyến rũ cởi bỏ Chuẩn mực Đạo đức Nghề nghiệp: Nghề Kiểm toán.
Quan trọng là thế, Cần thiết là thế, Nội tâm là thế, nhưng Kiểm toán viên có lẽ là Nhân vật bị GHÉT BỎ nhiều nhất trong Công ty. Bù lại, họ được 3 nhóm người rất TIN YÊU, đó là: Cổ đông, JBMC và Chính họ - Chuyên gia Kiểm toán & Kiểm soát Nội bộ.

Xem chi tiết: Vui lòng click

    HÌNH ẢNH & VIDEO

    Video Clip

    Đăng ký tham dự
    CHAT VỚI JBMC