Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08/08/2019

Hội thảo: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH - HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI. Tổ chức ngày 07/12/2019 tại VCCI Đà Nẵng.

Chương trình Hội thảo này Tích hợp Học thuyết Chiến lược của các Giáo sư nổi tiếng thế giới: Michael Porter - Harvard Business School, Richard Whittington - University of Oxford...và Thực tiễn Chiến lược của những Công ty hàng đầu Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc: Walmart, P&G, McDonald's, Home Depot, Marriott, L'Oréal, Audi, Ikea, HSBC, Nippon, Shiseido, Samsung, Lotte...
Làm sao để vận dụng các Học thuyết Chiến lược và Thực tiễn Chiến lược thành công của các tập đoàn hàng đầu thế giới vào đặc thù Doanh nghiệp Việt Nam? Đây là thách thức lớn mà hàng ngàn Doanh nghiệp Việt Nam chúng ta trăn trở.

Tổ chức ngày 29/09/2019 tại VCCI Đà Nẵng. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH - HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI là 1 Chuyên đề thuộc chuỗi Chương trình "Khát vọng Tiên phong" Mini-MBA JBMC.

Certificate được cấp bởi JBMC và VCCI Đà Nẵng.

Xem chi tiết: Vui lòng click

    HÌNH ẢNH & VIDEO

    Video Clip

    Đăng ký tham dự
    CHAT VỚI JBMC