Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 09/08/2019

Hội thảo: THIẾT KẾ, QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ & ĐIỀU HÀNH STUDIO. Tổ chức tháng 6/2020 tại VCCI Đà Nẵng.

Thiết kế là công việc thuần chuyên môn của những Tâm hồn Nghệ sĩ. Quản lý đội ngũ Thiết kế là quản lý những Nghệ sĩ, cần Nghệ thuật làm Nhân sự. Điều hành Studio đỏi hỏi sự Hiệu quả của Nhà quản lý và tầm Lan tỏa của Nhà lãnh đạo. Nói dễ hơn làm, nên chẳng nhiều người Thành công lớn trong nghề này.
BẠN thì sao, sẽ Thành công chứ?

Xem chi tiết: Vui lòng click

    HÌNH ẢNH & VIDEO

    Video Clip

    Đăng ký tham dự
    CHAT VỚI JBMC