Coaching & Training

50 Chuyên đề Coaching và Tư vấn JBMC

Coaching CEO & Chủ Doanh nghiệp

Training Doanh nghiệp theo đặt lịch riêng

Năng lực Training, Coaching & Hội thảo của JBMC

Đặt lịch Coaching riêng 1-1 (tổ chức Trực tuyến - Online)

Tản mạn Chuyên đề JBMC

Hình ảnh Coaching & Training JBMC

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC