21 Lanh dao 100
0. 294A2859 - Ngan phat bieu
0. 294A2839 - Ninh Hoang Ngan & Bich Lai
1. 294A2707 - Tap the khach moi Khat vong Tien phong 2019
1. 294A2686 - Doi ngu Giang vien Mini-MBA JBMC 2019
294A2422 - Tan, Nhi, me Nhi, Phuong Dinh
294A2671 - anh Quang phat bieu
294A2604 - Tan phat bieu- Khat vong Tien phong
294A3103 - Nghe, Thao, Thanh - Khat vong Tien phong
294A3066 - Tan, Badr, Son, tap the Doanh nhan Tre Hue
294A2743 - Tan & Ngan hat
20191006_151928 - Tan, Ngan Thuyet trinh
20191006_103223 - Tap the Thuyet trinh Minh Toan Hotel
20191006_085724 - Tan giang Thuyet trinh
20191006_172534 - Le trao Certificate Thuyet trinh & Ngan & Badr & Quang
20191006_170110 - Tan, Badr, Quang, Ngan Thuyet trinh
20191026_144514 - Binh giang Nghe Marketing
20191026_181022 - Le trao Certificate Nghe Marketing & Binh
20191026_180236 - Tan, Hai, Binh, Ngoc
20191027_174530 - Le trao Certificate Tao dong luc & Badr
20191027_140346 - Badr giang Tao dong luc
20191027_180608 - Tan & Badr
20191102_175333 - Le trao Certificate Thuong hieu Cong ty & Nam
20191102_141743 - Namg giang Thuong hieu Cong ty
20191102_180856 - Tan & Hoang Nhat Nam
20191103_103714 - Tan giang Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191103_081527 - Tan & Minh Chu tich DNT Hue-2019.11.03
20191103_152345 - Tap the Lam chu Doanh nghiep - Park View Hue-2019.11.03
20191103_181015 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191116_155448 - Pham Kim Dung & tap the Got hai 40 nam Marketing-2019.11.16
20191116_174642 - Tan & Dung 40 nam Got hai Marketing-2019.11.16
20191116_182559 - Le trao Certificate 40 nam Got hai Marketing - 2019.11.16
20191117_121448 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep - 2019.11.17
20191117_090709 - Pham Kim Dung giang Lam chu Doanh nghiep-2019.11.7
DSC08144 - Anh Phuc & chi Thao
DSC08186 - Le trao certificate Kiem toan-2019.11.23
Thuyet trinh Chuyen nghiep
Thiet ke
Lanh dao
Lam Chu Doanh nghiep
Nghe Marketing
Khởi nghiệp
Kiểm toán Nội bộ
Thuong hieu Cong ty
He thong Thong tin
Tai cau truc
40 nam Marketing Got hai in dau
Tao dong luc
Ban hang & Quan ly Ban hang
Giam doc Chi nhanh
Thương hiệu Cá nhân
Chien luoc Canh tranh
Party 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC 5
Khoa 100 JBMC 4
Khoa 100 JBMC 3
Khoa 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 3
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 2
Tai cau truc & Quan tri Thay doi
Tot nghiep Mini-MBA 2
Tot nghiep Mini-MBA
Party 100 JBMC
TKP 3
Hình tập thể JBMC
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 1
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 2
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 3
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 4
Party BIG EVENT 50 JBMC
Hinh tap the THCN 26-11-17
NLBH-10
NLBH-10
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-07
Slide-EuroWindow-NLBH-09-09
Slide-EuroWindow-NLBH-09-04
Slide-EuroWindow-NLBH-09-05
Slide-EuroWindow-NLBH-09-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-02
Slide-Phu Gia Thinh-TQMA-05
Anh Tân Thuyết trình
Kỷ niệm thành lập công ty JBMC
Tiec JBMC - Anh Hải
Tiec JBMC - Anh Tan
Tiec JBMC - Anh Phuc
Tiec JBMC - Chi Anh
Training EW
Tranining PGT - anh tap the 01
Tranining PGT - anh tap the 02
Tranining PGT - anh tan
Tranining PGT - anh bao
Tranining PGT - anh tan-mar
Tranining PGT - anh tung-mar
Tranining PGT - XDKH - tap the
Tranining PGT - XDKH - anh tan
Tranining PGT - XDKH - anh tung
Tranining PGT - XDKH - trinh bay nhom
Sales & Mar 2015 3
Anh Tân
LCDN-02
Sales & Mar 2015 2
Sales & Mar 2015
LCDN-01
Chị Vân
anh Bảo
Anh Hải 1
2
Mr Duc 2
Anh Tân 3
Marketing 2
Anh Tân 4
NLBH-06
QLCT-01
Sales & Marketing 2015-04
Sales & Marketing 2015-05
Sales & Marketing 2015-06
QLBH-01

Kinh nghiệm Quản lý

Thứ tư, 21/04/2021

Cái sai Tỉ phú

Năm 2011: "Sếp DƯƠNG lần này SAI chắc!" Tân ấm ức như vậy khi Nhà Lãnh đạo TRẦN BÁ DƯƠNG của Tập đoàn THACO không duyệt áp dụng Giải pháp "KPI & Đánh giá Kết quả Nhân viên" mà Tân đệ trình.

Bởi vì Tân đã nghiên cứu cách thức hàng chục Công ty đánh giá Nhân viên (Mercedes, Raytheon, LG...); Rồi dồn hết "10 phần công lực" của một Thạc sĩ có bằng Anh, Úc và Singapore trình lên Sếp bộ Giải pháp đó. Tân chắc bắp rằng mình Đúng, vì thế SẾP không dùng nên Sếp đã SAI!

Năm 2016: "Kkk, thấy chưa?!" Tân đang làm Giám đốc ô tô AUDI và nghe Công ty cũ THACO triển khai "KPI & Đánh giá Kết quả Nhân viên."

Hả hê, vì rất nhiều nội dung giống Giải pháp Tân đã đề xuất 5 năm trước. "Haha, vậy mà Sếp DƯƠNG không chịu áp dụng từ hồi đó, để tốn mất 5 năm trời..."

(Tân cười láu cá & tỏ vẻ nguy hiểm)

Năm 2021: Trên đất Mỹ, Tân đang nghiên cứu về Tái cấu trúc Công ty, Lãnh đạo Thay đổi và Quản trị Thành tích - những phạm trù bao trùm và phức tạp cỡ tầm... Ông cố nội của "KPI & Đánh giá Kết quả" vậy.

Các Giáo sư đại thụ như Hammer, Kotter, Armstrong chỉ ra rằng: Những Giải pháp đúng như Tân, nhưng nếu ráp vô Công ty không đúng Thời điểm, thì phản tác dụng!

Ui thui, chết! Sếp DƯƠNG không SAI mà chỉ là ĐÚNG...HƠN mà thôi. Tầm nhìn Sếp DƯƠNG rộng lớn hơn và Trực giác của Sếp tinh xảo hơn Tân, nên Ông biết chọn đúng Thời điểm chín mùi.

Các BẠN thấy chưa? Bí quyết trở thành Tỉ phú Đô la như Sếp DƯƠNG dễ òm, đó là: Ra một QUYẾT ĐỊNH mà cậu Giám đốc của mình... 10 năm sau mới hiểu được tính ĐÚNG HƠN của nó.

Chưa hết, Cu cậu phải đi 11 nước, làm 15 Công ty, kinh qua 25 năm kinh nghiệm, lấy 45 tấm bằng và qua tận Mỹ học Tiến sĩ mới với tầm nhận ra: Mình ĐÚNG, nhưng Sếp DƯƠNG còn... ĐÚNG HƠN!

Clip LANH DAO 100 JBMC 2021 04 25 - YouTube

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC