Coaching

Training Doanh nghiệp theo đặt lịch riêng

Giá trị JBMC mang đến cho Doanh nghiệp từ các khóa Huấn luyện theo đặt hàng

Giá trị JBMC mang đến cho Cá nhân và Doanh nghiệp từ các khóa Huấn luyện theo đặt hàng chính là sự tiến bộ rõ rệt về nhận thức và năng lực của người tham dự Huấn luyện. JBMC góp phần giải quyết tốt hơn các vấn đề cụ thể của Cá nhân và Doanh nghiệp.

JBMC bảo đảm tính Bí mật của dịch vụ Huấn luyện theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC