21 Lanh dao 100
0. 294A2859 - Ngan phat bieu
0. 294A2839 - Ninh Hoang Ngan & Bich Lai
1. 294A2707 - Tap the khach moi Khat vong Tien phong 2019
1. 294A2686 - Doi ngu Giang vien Mini-MBA JBMC 2019
294A2422 - Tan, Nhi, me Nhi, Phuong Dinh
294A2671 - anh Quang phat bieu
294A2604 - Tan phat bieu- Khat vong Tien phong
294A3103 - Nghe, Thao, Thanh - Khat vong Tien phong
294A3066 - Tan, Badr, Son, tap the Doanh nhan Tre Hue
294A2743 - Tan & Ngan hat
20191006_151928 - Tan, Ngan Thuyet trinh
20191006_103223 - Tap the Thuyet trinh Minh Toan Hotel
20191006_085724 - Tan giang Thuyet trinh
20191006_172534 - Le trao Certificate Thuyet trinh & Ngan & Badr & Quang
20191006_170110 - Tan, Badr, Quang, Ngan Thuyet trinh
20191026_144514 - Binh giang Nghe Marketing
20191026_181022 - Le trao Certificate Nghe Marketing & Binh
20191026_180236 - Tan, Hai, Binh, Ngoc
20191027_174530 - Le trao Certificate Tao dong luc & Badr
20191027_140346 - Badr giang Tao dong luc
20191027_180608 - Tan & Badr
20191102_175333 - Le trao Certificate Thuong hieu Cong ty & Nam
20191102_141743 - Namg giang Thuong hieu Cong ty
20191102_180856 - Tan & Hoang Nhat Nam
20191103_103714 - Tan giang Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191103_081527 - Tan & Minh Chu tich DNT Hue-2019.11.03
20191103_152345 - Tap the Lam chu Doanh nghiep - Park View Hue-2019.11.03
20191103_181015 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191116_155448 - Pham Kim Dung & tap the Got hai 40 nam Marketing-2019.11.16
20191116_174642 - Tan & Dung 40 nam Got hai Marketing-2019.11.16
20191116_182559 - Le trao Certificate 40 nam Got hai Marketing - 2019.11.16
20191117_121448 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep - 2019.11.17
20191117_090709 - Pham Kim Dung giang Lam chu Doanh nghiep-2019.11.7
DSC08144 - Anh Phuc & chi Thao
DSC08186 - Le trao certificate Kiem toan-2019.11.23
Thuyet trinh Chuyen nghiep
Thiet ke
Lanh dao
Lam Chu Doanh nghiep
Nghe Marketing
Khởi nghiệp
Kiểm toán Nội bộ
Thuong hieu Cong ty
He thong Thong tin
Tai cau truc
40 nam Marketing Got hai in dau
Tao dong luc
Ban hang & Quan ly Ban hang
Giam doc Chi nhanh
Thương hiệu Cá nhân
Chien luoc Canh tranh
Party 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC 5
Khoa 100 JBMC 4
Khoa 100 JBMC 3
Khoa 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 3
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 2
Tai cau truc & Quan tri Thay doi
Tot nghiep Mini-MBA 2
Tot nghiep Mini-MBA
Party 100 JBMC
TKP 3
Hình tập thể JBMC
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 1
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 2
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 3
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 4
Party BIG EVENT 50 JBMC
Hinh tap the THCN 26-11-17
NLBH-10
NLBH-10
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-07
Slide-EuroWindow-NLBH-09-09
Slide-EuroWindow-NLBH-09-04
Slide-EuroWindow-NLBH-09-05
Slide-EuroWindow-NLBH-09-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-02
Slide-Phu Gia Thinh-TQMA-05
Anh Tân Thuyết trình
Kỷ niệm thành lập công ty JBMC
Tiec JBMC - Anh Hải
Tiec JBMC - Anh Tan
Tiec JBMC - Anh Phuc
Tiec JBMC - Chi Anh
Training EW
Tranining PGT - anh tap the 01
Tranining PGT - anh tap the 02
Tranining PGT - anh tan
Tranining PGT - anh bao
Tranining PGT - anh tan-mar
Tranining PGT - anh tung-mar
Tranining PGT - XDKH - tap the
Tranining PGT - XDKH - anh tan
Tranining PGT - XDKH - anh tung
Tranining PGT - XDKH - trinh bay nhom
Sales & Mar 2015 3
Anh Tân
LCDN-02
Sales & Mar 2015 2
Sales & Mar 2015
LCDN-01
Chị Vân
anh Bảo
Anh Hải 1
2
Mr Duc 2
Anh Tân 3
Marketing 2
Anh Tân 4
NLBH-06
QLCT-01
Sales & Marketing 2015-04
Sales & Marketing 2015-05
Sales & Marketing 2015-06
QLBH-01
Giới thiệu

Đội ngũ Giảng viên, Cố vấn, Partner JBMC

P. Giáo sư, Tiến sĩ JOLANDA TROMP

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ BADR BADRAOUI

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Hoa hậu biển NINH HOÀNG NGÂN

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Đạo diễn HOÀNG NHẬT NAM

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ MAI PHƯỚC NGHÊ

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ LÊ MINH PHÚC

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

Nhà sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Cố vấn trưởng JBMC

Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN HUY

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ PHẠM KIM DUNG

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ POC MA

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Mr. NGUYỄN TIẾN QUANG

Khách mời Danh dự JBMC

Thạc sĩ NANCY NGUYỄN

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ LÊ HẢI BÌNH

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Mr. HỒ QUỐC THÂN

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ PHẠM THÀNH TRUNG

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ ĐỖ THỦ KHOA

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ NGUYỄN THANH SƠN

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Tiến sĩ NGÔ NGỌC QUANG

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Tiến sĩ LƯU HỒNG HẢI
Tiến sỹ Xây dựng - Đại học Tổng hợp Xây dựng quốc gia Moscow - Liên Bang Nga, Học viên Chương trình Quản trị Kinh... [Chi tiết]

Tiến sĩ LƯU HỒNG HẢI

Giám đốc Công ty JBMC

Tiến sĩ TRẦN MINH TÙNG
Thạc sĩ Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp – Hochschule Heilbronn University (Đức) [Chi tiết]

Tiến sĩ TRẦN MINH TÙNG

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Chuyên gia HUỲNH THỊ THANH THẢO
1. Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
2. Chứng chỉ Giám đốc Tài chính - Viện Nghiên cứu [Chi tiết]

Chuyên gia HUỲNH THỊ THANH THẢO

Giảng viên Chương trình Mini-MBA JBMC

Thạc sĩ, Kiến trúc sư NGUYỄN VĨNH TRUNG
Thạc sĩ - Kiến trúc sư – cấp bởi Trường ESAT ParisPháp, 06/2016... [Chi tiết]

Thạc sĩ, Kiến trúc sư NGUYỄN VĨNH TRUNG

Giảng viên JBMC

Thạc sĩ NGÔ HOÀNG THÚY VÂN
Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng - Học viện Tài chính, Cử nhân Đại học Ngoại thương
[Chi tiết]

Thạc sĩ NGÔ HOÀNG THÚY VÂN

Giảng viên JBMC

Thạc sĩ HOÀNG TÙNG
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh [Chi tiết]

Thạc sĩ HOÀNG TÙNG

Giảng viên JBMC

Thạc sĩ LÊ NGUYÊN BẢO
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỹ sư Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp - Đại học Quốc... [Chi tiết]

Thạc sĩ LÊ NGUYÊN BẢO

Giảng viên JBMC

Thạc sĩ HUỲNH KIM ĐỨC
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Duy Tân, Chứng chỉ Quản trị Nhân sự - Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh,... [Chi tiết]

Thạc sĩ HUỲNH KIM ĐỨC

Giảng viên JBMC

Thạc sĩ TRƯƠNG ĐÌNH NHÂN
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Duy Tân, Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp - Đại học Kinh tế Huế [Chi tiết]

Thạc sĩ TRƯƠNG ĐÌNH NHÂN

Giảng viên JBMC

Thạc sĩ Luật sư TRẦN HẢI ÁNH
Thạc sĩ Luật sư - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam [Chi tiết]

Thạc sĩ Luật sư TRẦN HẢI ÁNH

Giảng viên JBMC

Thạc sĩ BÙI XUÂN THÀNH
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Chiến lược - Đại học Thái Nguyên & Đại học Paris Pháp [Chi tiết]

Thạc sĩ BÙI XUÂN THÀNH

Giảng viên JBMC

Chuyên gia HỒ TÚ ANH
Chuyên gia Mỹ thuật ứng dụng – trường Đại học Nghệ thuật Huế [Chi tiết]

Chuyên gia HỒ TÚ ANH

Giảng viên JBMC

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC