Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08/08/2019

Hội thảo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN. Tổ chức ngày 24/11/2019 tại VCCI Đà Nẵng

"Tiền không hiếm. Tầm nhìn mới hiếm." Tỉ phú Sam Walton
"Nếu những hành động của BẠN truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, BẠN là một Nhà Lãnh đạo." Tổng thống John Quincy Adams
"Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa Nhà Lãnh đạo và kẻ phục tùng." Tỉ phú Jack Ma
"Nhà Lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp. Người phục tùng nghĩ và nói về vấn đề." Triệu phú Brian Tracy
"Bí mật của thành công không nằm ở việc làm chuyện của mình, mà nằm ở việc nhận ra người tốt nhất để làm chuyện đó." Tỉ phú Andrew Carnegie
"Theo quan điểm của tôi, lòng can đảm là phẩm chất chính của tài Lãnh đạo, cho dù nó được thể hiện ở đâu." Tỉ phú Walt Disney
"Nghệ thuật Lãnh đạo là nói không. Rất dễ để nói có." Thủ tướng Tony Blair
"Nếu không ai sợ tôi, tôi chẳng có nghĩa lý gì cả” Thủ tướng Lý Quang Diệu
Vậy, "Làm sao để CHÚNG TA phát triển những Năng lực Lãnh đạo này cho chính mình: Tầm nhìn, Truyền cảm hứng, Đổi mới, Giải pháp, Dùng người, Can đảm, Nói không và Đáng sợ?" NCS. Tiến sĩ Nguyễn Phú Tân

Xem chi tiết: Vui lòng click

    HÌNH ẢNH & VIDEO

    Video Clip

    Đăng ký tham dự
    CHAT VỚI JBMC