Tư vấn Quản lý

Dịch vụ Tư vấn Quản lý JBMC

Giải pháp Chiến lược Cạnh tranh & Phát triển

JBMC hợp sức với Doanh nghiệp hoạch định, điều chỉnh và triển khai các Chiến lược Cạnh tranh cho từng Dòng sản phẩm, từng Đơn vị Thành viên. Và, Chiến lược & Sách lược Phát triển của Tổng công ty…

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC