Mini-MBA

Tổng quan Chương trình Mini-MBA JBMC

Đối tượng Tham dự Chương trình Mini-MBA JBMC

Mục tiêu Chương trình Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

Đội ngũ Giảng viên Mini-MBA JBMC

9 Ưu điểm của Chương trình Mini-MBA JBMC

Cảm nhận của Học viên về Chương trình Mini-MBA JBMC

Video Clip Giới thiệu Chương trình Mini - MBA JBMC

Lịch tổ chức Mini-MBA JBMC năm 2019

Thông tin Chương trình Mini-MBA JBMC

Hình ảnh Mini-MBA JBMC các khóa trước

Đăng ký Chương trình Mini-MBA JBMC

Brochure Giới thiệu Chương trình Mini-MBA JBMC - Phiên bản Hoa Kỳ

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC