Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08/08/2019

Hội thảo: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN. Tổ chức ngày 03/11/2019 tại VCCI Đà Nẵng

"Hùm chết để da, người ta chết để tiếng."
Hội thảo JBMC Tích hợp Học thuyết Thương hiệu của các Giáo sư: Philip Kotler - Northwestern University, Gary Amstrong - University of North Carolina, Alexander Osterwalder - Switzerland...; Cùng với Thực tiễn Thương hiệu Cá nhân rực rỡ của: Vua Thái Lan Adulyadej, Tổng thống Putin, Jack Ma, Trương Gia Bình và Nguyễn Cao Kỳ Duyên...
Phát triển Thương hiệu Cá nhân trong Kinh doanh và Quản lý: BẠN cần Khát vọng, Nội lực, Ngoại lực, Ý tưởng và Truyền thông!

Xem chi tiết: Vui lòng click

    HÌNH ẢNH & VIDEO

    Video Clip

    Đăng ký tham dự
    CHAT VỚI JBMC