Blog hài florida

Thứ tư, 31/03/2021

Ăn chơi Trác táng

Chốn ăn chơi trác táng, trụi lạc và hoang dã nhất mà mình lầm lỡ vướng tuổi xuân ngọc ngà vào.

Mài đũng quần bao năm nơi này là một trong những Quyết định quan trọng, thay đổi TẦM NHÌN của Tân.

Đó chính là Thư viện Quốc gia SINGAPORE!

----------

Florida, USA - 2021.03.31

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC