Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08/08/2019

Hội thảo: TẠO ĐỘNG LỰC & THÚC ĐẨY THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN. Tổ chức ngày 27/10/2019 tại VCCI Đà Nẵng

"Tiền không mua được Hạnh phúc", nhưng rất nhiều Tiền thì mua được không?
Nhân viên có Động lực tích cực thúc đẩy, thì sẽ tạo ra Kết quả vượt trội. Tiền không phải là thứ duy nhất tạo ra Động lực tích cực. Động lực khởi phát từ 2 nguồn: Động lực Bên trong của chính Nhân viên và Động lực Bên ngoài - là Lương thưởng, Phúc lợi, Văn hóa, Lãnh đạo và Quan hệ Liên nhân...Tạo ra Động lực Bên ngoài hiệu quả đến mức nào phụ thuộc vào Quan điểm và Tài năng của Nhà Lãnh đạo, của Người Quản lý. Thế giới rộng lớn, với hàng trăm Học thuyết Tạo động lực nổi tiếng và hàng ngàn Cách thức Tạo động lực hữu hiệu.
Hãy Lĩnh hội và Ứng dụng!

Xem chi tiết: Vui lòng click

    HÌNH ẢNH & VIDEO

    Video Clip

    Đăng ký tham dự
    CHAT VỚI JBMC