CHAT VỚI JBMC
Hình tập thể JBMC
Thuyet trinh Chuyen nghiep
Thiet ke
Lanh dao
Lam Chu Doanh nghiep
Nghe Marketing
Khởi nghiệp
Kiểm toán Nội bộ
Thuong hieu Cong ty
He thong Thong tin
Tai cau truc
40 nam Marketing Got hai in dau
Tao dong luc
Ban hang & Quan ly Ban hang
Giam doc Chi nhanh
Thương hiệu Cá nhân
Chien luoc Canh tranh
Party 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC 5
Khoa 100 JBMC 4
Khoa 100 JBMC 3
Khoa 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 3
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 2
Tai cau truc & Quan tri Thay doi
Tot nghiep Mini-MBA 2
Tot nghiep Mini-MBA
Party 100 JBMC
TKP 3
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 1
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 2
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 3
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 4
Party BIG EVENT 50 JBMC
Hinh tap the THCN 26-11-17
NLBH-10
NLBH-10
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-07
Slide-EuroWindow-NLBH-09-09
Slide-EuroWindow-NLBH-09-04
Slide-EuroWindow-NLBH-09-05
Slide-EuroWindow-NLBH-09-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-02
Slide-Phu Gia Thinh-TQMA-05
Anh Tân Thuyết trình
Kỷ niệm thành lập công ty JBMC
Tiec JBMC - Anh Hải
Tiec JBMC - Anh Tan
Tiec JBMC - Anh Phuc
Tiec JBMC - Chi Anh
Training EW
Tranining PGT - anh tap the 01
Tranining PGT - anh tap the 02
Tranining PGT - anh tan
Tranining PGT - anh bao
Tranining PGT - anh tan-mar
Tranining PGT - anh tung-mar
Tranining PGT - XDKH - tap the
Tranining PGT - XDKH - anh tan
Tranining PGT - XDKH - anh tung
Tranining PGT - XDKH - trinh bay nhom
Sales & Mar 2015 3
Anh Tân
LCDN-02
Sales & Mar 2015 2
Sales & Mar 2015
LCDN-01
Chị Vân
Anh Tùng
anh Bảo
Anh Hải 1
2
Mr Duc 2
Anh Tân 3
Marketing 2
Anh Tân 4
NLBH-06
QLCT-01
Sales & Marketing 2015-04
Sales & Marketing 2015-05
Sales & Marketing 2015-06
QLBH-01

Tin tức & Sự kiện

Thứ năm, 08/08/2019

Hội thảo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN. Tổ chức ngày 24/11/2019 tại VCCI Đà Nẵng

"Tiền không hiếm. Tầm nhìn mới hiếm." Tỉ phú Sam Walton
"Nếu những hành động của BẠN truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, BẠN là một Nhà Lãnh đạo." Tổng thống John Quincy Adams
"Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa Nhà Lãnh đạo và kẻ phục tùng." Tỉ phú Jack Ma
"Nhà Lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp. Người phục tùng nghĩ và nói về vấn đề." Triệu phú Brian Tracy
"Bí mật của thành công không nằm ở việc làm chuyện của mình, mà nằm ở việc nhận ra người tốt nhất để làm chuyện đó." Tỉ phú Andrew Carnegie
"Theo quan điểm của tôi, lòng can đảm là phẩm chất chính của tài Lãnh đạo, cho dù nó được thể hiện ở đâu." Tỉ phú Walt Disney
"Nghệ thuật Lãnh đạo là nói không. Rất dễ để nói có." Thủ tướng Tony Blair
"Nếu không ai sợ tôi, tôi chẳng có nghĩa lý gì cả” Thủ tướng Lý Quang Diệu
Vậy, "Làm sao để CHÚNG TA phát triển những Năng lực Lãnh đạo này cho chính mình: Tầm nhìn, Truyền cảm hứng, Đổi mới, Giải pháp, Dùng người, Can đảm, Nói không và Đáng sợ?" NCS. Tiến sĩ Nguyễn Phú Tân

Xem chi tiết: Vui lòng click