Coaching

50 Chuyên đề Coaching và Tư vấn JBMC

Coaching CEO & Chủ Doanh nghiệp

Training Doanh nghiệp theo đặt lịch riêng

Năng lực Training, Coaching & Hội thảo của JBMC

Đặt lịch Coaching riêng 1 người (Online)

Tản mạn 50 Chuyên đề JBMC

Hình ảnh Coaching & Training JBMC

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC