Coaching

Năng lực Training, Coaching & Hội thảo của JBMC

Thành tích Công tác

Đội ngũ JBMC là những người có năng lực vượt trội trong Nghiên cứu, Huấn luyện, Tư vấn, Chuyên môn, Quản lý, Lãnh đạo và Làm Chủ doanh nghiệp. Họ hẳn là những người dày Nội công và đạt nhiều Thành tích nổi bật trong sự nghiệp.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC