Coaching

Năng lực Training, Coaching & Hội thảo của JBMC

Kiến thức & Bằng cấp

JBMC hướng đến quy tụ 100 Giảng viên, Cố vấn, Partner có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ hoặc tương đương để bảo đảm những Lời khuyên và Giải pháp của JBMC dành cho Khách hàng thật chất lượng về Tri thức và Học thuật. Đội ngũ JBMC tốt nghiệp từ các Đại học Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Australia...

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC