Coaching

Năng lực Training, Coaching & Hội thảo của JBMC

Kết nối & Thông tin

Thương hiệu Cá nhân và Thương hiệu Công ty giúp JBMC liên tục phát triển các mối quan hệ rộng rãi và thâm sâu trong lĩnh vực Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ và Công nghệ Thông tin. Các hoạt động và công đoạn xuyên suốt Chuỗi giá trị JBMC đều có Kết nối và Thông tin.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC