Coaching

Đặt lịch Coaching riêng 1 người (Online)

Coaching riêng - giữa 1 Diễn giả và 1 Thân chủ (online)

A. Hình thức Tổ chức:

- Coaching riêng - giữa 1 Diễn giả và 1 Thân chủ (online, qua Zoom hoặc Microsoft Teams)

B. Thời lượng Chuyên đề:

- 8 tiếng

- Thời gian sắp xếp theo lịch hẹn trước 2 tháng

C. Đối tượng Tham dự:

- Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, CEO, Director và Manager

D. Diễn giả - Cố vấn Quản trị đến từ Hoa Kỳ:

- Clip Giới thiệu NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Lời chân thành Nhà sáng lập - JBMC Founder

E. Đăng ký Tham dự:

- Email để đăng ký Coaching riêng: jbmc.usa.office@gmail.com

- Gọi trực tuyến: facebook.com/CongtyJBMC

F. Phí tham dự:

- 5.000.000 VND / người

- Nộp trước 1 tháng: Giảm 500.000 VND

-------------------------

JBMC NỐI NHỊP TINH HOA QUẢN TRỊ MỸ - VIỆT

-------------------------

TIÊN PHONG & KHÁC BIỆT của 50 Chuyên đề JBMC: CLICK
-------------------------

115 khóa đại trà JBMC tổ chức với hơn 3.500 lượt Khách tham dự: CLICK

-------------------------

Nhận xét về JBMC từ Khách hàng, Thân chủ và Đối tác: CLICK
-------------------------

Video "PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - Limited Edition" JBMC: CLICK

-------------------------

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC