Coaching

Training Doanh nghiệp theo đặt lịch riêng

Phiên bản Giới hạn - Tư vấn & Coaching

- 6 Chuyên đề Lớn tầm

- 6 Ưu điểm Khác biệt

- 6 Thân chủ Khát vọng

- Cố vấn cho Hội đồng Quản trị

- Tư vấn cho Ban Giám đốc Doanh nghiệp

- Coaching riêng CEO & Chủ Doanh nghiệp

- Bảo mật Danh tính Thân chủ

- Đặt lịch riêng trước 3 tháng

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=WqUwdf_nCY8

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC