Coaching

Coaching CEO & Chủ Doanh nghiệp

Giá trị JBMC mang đến cho Khách hàng từ các dịch vụ Coaching

Giá trị JBMC mang đến cho Cá nhân và Doanh nghiệp từ các khóa Coaching theo đặt hàng chính là sự tiến bộ rõ rệt về nhận thức và năng lực của người tham dự Coaching. JBMC góp phần giải quyết tốt hơn các vấn đề cụ thể của Cá nhân và Doanh nghiệp.

JBMC bảo đảm tính Bí mật của dịch vụ Coaching theo yêu cầu của Doanh nghiệp / Cá nhân.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC