Coaching

Tản mạn 50 Chuyên đề JBMC

99% TẢNG BĂNG CHÌM

Điểm chung của những Công ty đại thành công như Facebook, Amazon, Google..., Tân nghiên cứu thấy: Họ có một Mô hình Kinh doanh - Business Model - đúng, tiên phong và khác biệt.

Nhưng Mô hình Kinh doanh nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ... sai. Yahoo một thời đã rất đúng rồi sai, cuối cùng tàn lụi là minh chứng kinh điển.

Tân còn tìm ra: Những Công ty bền vững thường có Hệ thống Quản trị - Management System - chuẩn, mà mở rộng đến đâu, tăng trưởng đến tầm nào, và đối đầu khủng hoảng nó vẫn có cơ chế cho phép Công ty xử lý hiệu quả rồi bước tiếp. Bỏ lại phía sau một đống xác Đối thủ Cạnh tranh giãy giụa ven đường.

Hệ thống Quản trị đó rất cứng, rất dẻo và rất... thông minh, nhưng chẳng phải Công ty nào muốn mà có, kể cả "bung" tiền. Những Hệ thống Quản trị ưu việt đó nằm trong: Walmart, Apple, Tesla và Bank of America...

Tân đặt vấn đề:

1. Đâu là những Mô hình Kinh doanh đúng?

2. Đến lúc nào thì Mô hình Kinh doanh đúng sẽ sai?

3. Khi sai, Tái thiết Mô hình bằng cách nào?

4. Đi kèm với các Mô hình Kinh doanh cũ và mới sẽ là những Hệ thống Quản trị cũ và mới tương ứng. Vậy Hệ thống Quản trị đó vóc dáng nó trông bảnh bao như nào?

5. Tái thiết Mô hình và chuyển đổi Hệ thống Quản trị đòi hỏi CEO và Chủ Doanh nghiệp phải Lãnh đạo sự Thay đổi trong tổ chức của mình. Nhưng mà cách thức Lãnh đạo Thay đổi đó có nền tảng khoa học, hay có nghệ thuật vận hành gì không?

6. Năm vấn đề trên ráp vào đặc thù Doanh nghiệp Việt Nam bằng cách nào, thì mới Thành công?

Vị giáo sư nhận xét: Tân đặt vấn đề đúng với 6 câu hỏi này, đã là 20% của Công trình nghiên cứu. Tìm ra Giải pháp cho nó là 79%. Và diễn giảng cho CEO và Chủ Doanh nghiệp Việt Nam về Giải pháp chỉ là 1% còn lại của 100%! Oh, sẽ như thế nào nếu không có phần 99% TẢNG BĂNG chìm dưới mặt biển các Bạn nhỉ?

Clip: https://youtu.be/ShQRInjo698

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC