Coaching

Năng lực Training, Coaching & Hội thảo của JBMC

Kinh nghiệm Kinh doanh

Giảng viên, Cố vấn, Partner JBMC dày dạn kinh nghiệm kinh doanh thực tiễn: Trên 10 năm kinh nghiệm đối với Training và trên 15 năm đối với Tư vấn Quản lý. Họ là những Nhân vật từng trải kinh thương và từng là những Người trong cuộc.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC