Coaching

Coaching CEO & Chủ Doanh nghiệp

Quy trình Coaching theo đặt hàng của JBMC

  1. Doanh nghiệp / Cá nhân nêu yêu cầu về Huấn luyện hoặc Mục tiêu Phát triển Năng lực với JBMC.
  2. JBMC phân tích và đánh giá Năng lực Hiện tại của Doanh nghiệp / Cá nhân.
  3. JBMC xác định Khoảng cách Năng lực giữ Mục tiêu và Hiện tại cần thu hẹp.
  4. JBMC xây dựng Đề cương Huấn luyện.
  5. JBMC và Doanh nghiệp / Cá nhân thống nhất Đề cương.
  6. JBMC xây dựng Giáo án Huấn luyện.
  7. JBMC thực hiện Huấn luyện.
  8. JBMC và Doanh nghiệp / Cá nhân đánh giá Kết quả Huấn luyện thông qua đo lường sự tiến bộ của những người đã tham gia Huấn luyện.
  9. JBMC và Doanh nghiệp / Cá nhân phát triển lên chu kỳ mới.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC