Coaching & Training

45 Chuyên đề Coaching và Tư vấn JBMC

12. TÁI CẤU TRÚC, XOAY CHUYỂN VÀ TÁI LẬP CÔNG TY. Làm sao Đại tu Con tàu Doanh nghiệp đang vận hành? (*)

-----

(*) Phiên bản Giới hạn: JBMC chỉ Tư vấn Doanh nghiệp & Coaching CEO theo đặt lịch riêng. Không đại trà.

-----

- 16 tiếng trong 2 ngày

- Sáng: Từ 07:30 AM - 11:30 AM

- Chiều: Từ 01:30 PM - 05:30 PM

-----

Chứng nhận Chương trình:

- Khách dự Chương trình được trao Certificate

- JBMC cấp Certificate

-----

Phí tham dự:

- 80.000.000 VND / 1 khóa / 2 ngày

- (80.000.000 VND là tổng phí cộng chung của tất cả những người tham dự. Tối đa 10 người)

- Nộp trước 1 tháng: Ưu đãi 10.000.000 VND

-----

Thông tin Chuyển khoản:

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp JEFFERSON

Ngân hàng VCB - Chi nhánh Đà Nẵng

Số TK: 0041000224886

-----

Liên hệ:

Hotline: 0905 979 481 - 0901 999 816

Email: TuVanQuanLy.JBMC@gmail.com - Tan9999.JBMC@gmail.com

-----

Thông tin Giảng viên:

- Clip Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Nhà sáng lập JBMC - NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Thông điệp từ Nhà sáng lập JBMC

-----

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC