Mini-MBA

Đối tượng Tham dự Chương trình Mini-MBA JBMC

Trưởng bộ phận, Trưởng phòng, Quản lý Cấp trung

Mini-MBA JBMC – giống như một Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thu nhỏ - được thiết kế phù hợp với những người nung nấu Khát vọng Thành công hơn nữa trong Sự nghiệp, Quản lý, Lãnh đạo và Làm Chủ Doanh nghiệp của mình.

Mini-MBA JBMC được kiến thiết bởi những Người Tiên phong và dành cho những Người Tiên phong.

Độ tuổi phù hợp nhất với Người tham dự Chương trình Mini-MBA JBMC là từ 25 đến 50 tuổi. Nam hoặc nữ và làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể tham gia.

Mini-MBA JBMC được thiết kế súc tích, hiện đại để những người đi làm bận rộn tiếp thu dễ dàng. Có thể tham dự toàn bộ Chương trình hoặc một vài Chuyên đề Hội thảo.

Chỉ cần có khát vọng vươn lên, thì Người tham dự sẽ được chào đón và hướng dẫn để Tốt nghiệp Mini-MBA JBMC.

Mini-MBA JBMC – Khát vọng Tiên phong

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC