Mini-MBA

Lịch tổ chức Mini-MBA JBMC năm 2019

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY. Mỹ học hay Khoa học? Nghệ thuật hay Kim tiền? Góc nhìn khác biệt giữa Đạo diễn và Doanh nhân về Thương hiệu.

KHAI GIẢNG:

Thứ 7 - 02/11/2019

Sáng: 7:30 AM - 11:30 AM & Chiều 1:30 PM - 5:30 PM

Tại: Hội trường VCCI - 26 Hồ Nguyên Trừng - Đà Nẵng

GIẢNG VIÊN:

1) NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

Xem Giảng viên: Vui lòng click

2) Đạo diễn HOÀNG NHẬT NAM

Xem Giảng viên: Vui lòng click

PHÍ THAM DỰ:

  • 1.500.000 VND (có Chứng nhận Tốt nghiệp – Certificate, cấp bởi JBMC & VCCI Đà Nẵng)
  • Nộp trước khai giảng 30 ngày: 1.250.000 VND
  • Nộp trước khai giảng 60 ngày: 1.000.000 VND
  • Nhóm 3 người: Giảm thêm 200.000 VND / người
  • Tham dự 3 Chuyên đề được tặng 1 Chuyên đề thứ 4 free
  • Tham dự 6 Chuyên đề được tặng 2 Chuyên đề free
  • Đủ 8 Chuyên đề sẽ được JBMC & VCCI Đà Nẵng trao Chứng nhận Tốt nghiệp Chương trình Mini-MBA JBMC
  • 0

Thông tin chuyển khoản Phí tham dự:

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp Jefferson

Ngân hàng VCB – CN Đà Nẵng. Số TK: 0041000224886

ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

  • HOTLINE: 0905 979 481 - 0901 999 816
  • Email: Dangkyhuanluyen.jbmc@gmail.com

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC