Mini-MBA

Tổng quan Chương trình Mini-MBA JBMC

SỨ MẠNG CHƯƠNG TRÌNH MINI-MBA JBMC

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thu nhỏ Mini-MBA JBMC nung nấu Khát vọng đóng góp Tinh hoa Trí tuệ và Kinh nghiệm Sâu sắc giúp những Nhà Lãnh đạo, Nhà Quản lý, Chủ Doanh nghiệp và Người khởi nghiệp Việt Nam phát triển hơn nữa Sự nghiệp tươi sáng của họ.

Chương trình Mini-MBA JBMC bắt nhịp cầu kết nối Dịch vụ Tư vấn Quản lý của JBMC với Khách hàng, góp phần giúp Doanh nghiệp: Tăng trưởng Doanh số, Nâng tầm Thương hiệu, Tăng cường Năng lực Cạnh tranh, Nâng cao Lợi nhuận và Phát triển Bền vững.

Thông qua Chương trình Mini-MBA, các Giảng viên, Chuyên gia, Cố vấn JBMC - được mời từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Australia, Việt Nam... bồi đắp thêm Uy tín cho Thương hiệu Cá nhân của mình và tận hưởng niềm hân hoan được lan tỏa Thành công cho Cộng đồng.

Mini-MBA JBMC – Khát vọng Tiên phong

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC