Mini-MBA

9 Ưu điểm của Chương trình Mini-MBA JBMC

Chuyên đề Đa dạng & nhiều Cấp độ

Chuyên đề Mini-MBA JBMC đáp ứng nhu cầu thiết thực ở nhiều cấp độ của những Nhà Lãnh Đạo, Nhà Quản lý, Chủ Doanh nghiệp và Người khởi nghiệp.
Người tham dự được chọn 8 Chuyên đề yêu thích, trong tổng số 50 Chuyên đề của JBMC. Mỗi Chuyên đề nhận 1 Certificate. Đủ 8 Chuyên đề sẽ được cấp Chứng nhận tốt nghiệp Chương trình Mini-MBA JBMC.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC