Mini-MBA

Tổng quan Chương trình Mini-MBA JBMC

TẦM NHÌN CHƯƠNG TRÌNH MINI-MBA JBMC

Đến năm 2030, Chương trình Mini-MBA JBMC phấn đấu xếp hạng Top 5 Việt Nam trong phân khúc Đào tạo Ngắn hạn Nâng cao cho các Nhà Lãnh đạo, Nhà Quản lý, Chủ Doanh nghiệp và Người khởi nghiệp.

Tại Miền Trung, Mini-MBA JBMC phấn đấu là lựa chọn Số 1 của những con người Khát vọng Tiên phong.

Thương hiệu Uy tín của Chương trình Mini-MBA JBMC được dựng xây bởi sự quy tụ 3 nhóm: Thương hiệu Sản phẩm, Thương hiệu Công ty và Thương hiệu Cá nhân của Đội ngũ Giảng viên, Chuyên gia, Cố vấn JBMC – những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ hoặc tương đương, giữ Chức vụ cao và Trải nghiệm Kinh thương hàng thập kỷ.

Thương hiệu và Chứng nhận Tốt nghiệp của Chương trình Mini-MBA JBMC được tin tưởng và đón nhận bởi cộng đồng Nhà tuyển dụng, Nhà Quản lý và Doanh nhân, bởi vì: Mini-MBA JBMC được Nghiên cứu, Thiết kế, Tổ chức và Thuyết giảng bởi những Nhà tuyển dụng, Nhà Quản lý và Doanh nhân có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC