Mini-MBA

Đăng ký Chương trình Mini-MBA JBMC

Đăng ký tham dự Chương trình Mini-MBA JBMC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

  • HOTLINE: 0901 999 816 - 0905 979 481
  • Email: Dangkyhuanluyen.jbmc@gmail.com
  • www.jbmc.com.vn

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC