Kinh nghiệm Quản lý

Thứ hai, 26/10/2015

Định nghĩa về Lãnh đạo từ những Nhà Lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới

“Lãnh đạo là hành động, không phải là chức vụ.” – Donald H. McGannon, Westinghouse Broadcasting Corporation

“Lãnh đạo là đạt được những kết quả vượt trội hơn những năng lực đơn lẻ, bằng việc hành động (hay hành động thông qua người khác) với sự thành thực vượt trên tính tư lợi cá nhân.” – John Baker, Chủ tịch Công ty READY Thinking

“Lãnh đạo là nghệ thuật khiến người khác hoàn thành những việc mà bạn muốn và bạn tin việc đó là tốt.” – Tổng thống Dwight D. Eisenhower

“Lãnh đạo là một sự tự khác biệt. Nó đơn giản là việc bạn dành bản thân mình cho những người khác và luôn luôn làm gương. Nó chẳng phải là việc đại diện cho quyền lực, mà chính là chăm lo cho người khác và giúp họ hoàn thành các mục tiêu chung.” – Michael Flanigan, Phó chủ tịch Expressionary

“Nếu anh không thể, không muốn, buộc người dân ủng hộ anh, hoặc đe dọa họ để anh làm Lãnh đạo, thì anh không phải là Nhà Lãnh đạo.”– Lý Quang Diệu, Nhà lập quốc Singapore

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC