Tư vấn Quản lý

Cấp độ Tư vấn JBMC với Thân chủ

Trực tiếp Triển khai

JBMC góp vai trò như một Phòng ban của Doanh nghiệp, trực tiếp thực hiện chức năng và nghiệp vụ mới. JBMC vừa làm vừa chuyển giao cách thức mới cho Doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC