Tư vấn Quản lý

Cấp độ Tư vấn JBMC với Thân chủ

Coaching & Training

JBMC hỗ trợ Doanh nghiệp training đội ngũ từ Cấp trung đến Cấp cao. JBMC coaching riêng theo Đặt lịch từ Cá nhân CEO, Chủ doanh nghiệp, Nhà Lãnh đạo và Nhà Quản lý.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC