Tư vấn Quản lý

Cấp độ Tư vấn JBMC với Thân chủ

Trợ lý & Cố vấn

JBMC làm Trợ tá cho CEO, hỗ trợ đưa ra các Quyết sách hiệu quả hơn. Phân tích dữ liệu và đề xuất Giải pháp. Bổ sung góc nhìn đa chiều và thận trọng của một Cố vấn Cấp cao.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC