Tư vấn Quản lý

Cấp độ Tư vấn JBMC với Thân chủ

Hỗ trợ Triển khai

JBMC trực tiếp thực hiện một số hạng mục, đồng thời hướng dẫn Doanh nghiệp các hạng mục còn lại của Dự án; Phối hợp phát kiến các Giải pháp cùng Doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC