Tư vấn Quản lý

Cấp độ Tư vấn JBMC với Thân chủ

Phân tích & Hoạch định

JBMC hỗ trợ Doanh nghiệp xác định Mục tiêu mới; Phân tích và Hoạch định Chiến lược, Kế hoạch; Điều chỉnh Chương trình; Tối ưu hóa các Phương án Tổ chức, Triển khai và Kiểm soát.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC