Câu chuyện Thực tiễn

Thứ tư, 30/09/2020

Trưởng đại diện LG Electronics

Tân trở thành Trưởng đại diện Miền Trung Việt Nam của LG Electronics (Meca) khi chỉ mới...25 tuổi và giữ chức vụ này 4 năm!

Tân và Đồng nghiệp các nước tại Tổng hành dinh LG Electronics, Hàn Quốc.

Từ hơn 20 năm trước, LG Electronics là một trong những Tập đoàn ảnh hưởng Tích cực và Sâu sắc nhất đến Sự nghiệp của Tân. Trân trọng Biết ơn!!!
NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN - Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI

Đội ngũ Giảng viên, Chuyên gia, Partner của JBMC: CLICK

Clip Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI: CLICK

Clip "100 Hình ảnh Đẹp nhất JBMC năm 2019": CLICK

Clip "Hành trình 100 JBMC": CLICK

Clip Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK

Nhà sáng lập JBMC - NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK

33 Chuyên đề NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN diễn giảng

Chi tiết các Chuyên đề JBMC: CLICK

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC