Câu chuyện Thực tiễn

Thứ tư, 30/09/2020

Biết ơn AUDI

Tân "Lãnh ấn Tiên phong" từ các BIG BOSS để điều hành Audi Đà Nẵng, ngày 19 - 21/12/2015

Audi Đà Nẵng nơi Tân làm Giám đốc 2 năm 2015 - 2017

My respected BIG BOSSes at Audi

Audi is one of Great Companies I used to work for. The 3 strong competences of Audi Vietnam are Product Quality, After Sales Service, and Marketing.

Thank you Audi. I am really proud of Audi.

NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN - Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI

Đội ngũ Giảng viên, Chuyên gia, Partner của JBMC: CLICK

Clip Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI: CLICK

Clip "100 Hình ảnh Đẹp nhất JBMC năm 2019": CLICK

Clip "Hành trình 100 JBMC": CLICK

Clip Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK

Nhà sáng lập JBMC - NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK

33 Chuyên đề NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN diễn giảng

Chi tiết các Chuyên đề JBMC: CLICK

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC