Câu chuyện Thực tiễn

Thứ sáu, 26/06/2020

Bạc xóa & Sạc nghiệp

Châu Tinh Trì bạc trắng mái đầu khi nâng tầm từ Diễn viên lên Đạo diễn. Diễn viên tài hoa Nguyễn Chánh Tín sạc nghiệp khi kiêm Nhà sản xuất.
Vậy sao Tân không BẠC TÓC & SẠC NGHIỆP, khi cũng từ Diễn viên (Giảng viên) nâng tầm Đạo diễn (kiến thiết, tổng biên tập Chương trình Mini-MBA), kiêm Nhà sản xuất (Chủ doanh nghiệp JBMC)?
Xin trả lời: Chưa thôi, chứ chẳng phải Không nha! Đường còn xa và mọi thứ đều có thể.
Tài năng và Đam mê thôi hình như chẳng đủ. Để THÀNH CÔNG Tân tin rằng chúng ta cần nỗ lực có được NĂM THƯƠNG: 1) Khách hàng thương 2) Đối tác thương 3) Cổ đông thương 4) Cộng sự thương 5) và...Trời thương!

NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN - Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI

Đội ngũ Giảng viên, Chuyên gia, Partner của JBMC: CLICK

Clip Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI: CLICK

Clip "100 Hình ảnh Đẹp nhất JBMC năm 2019": CLICK

Clip "Hành trình 100 JBMC": CLICK

Clip Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK

Nhà sáng lập JBMC - NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK

33 Chuyên đề NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN diễn giảng

Chi tiết các Chuyên đề JBMC: CLICK

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC