Tư vấn Quản lý

JBMC Tư vấn Khởi nghiệp

Tư vấn Yếu tố Thành công Cốt lõi

JBMC hỗ trợ những Người khởi nghiệp nhận thấy rõ hơn các Nhân tố Tiên quyết mà Dự án Khởi nghiệp cần hội đủ để thành công.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC