Tư vấn Quản lý

JBMC Tư vấn Khởi nghiệp

Hỗ trợ Triển khai Dự án Khởi nghiệp

JBMC hỗ trợ Người khởi nghiệp biến Ý tưởng và Kế hoạch Khởi nghiệp thành hiện thực; Tư vấn cho Người khởi nghiệp điều chỉnh Chiến lược, Kế hoạch, Chính sách và bổ sung Nguồn lực trong quá trình triển khai Dự án.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC