Tư vấn Quản lý

JBMC Tư vấn Khởi nghiệp

Cố vấn cho Lãnh đạo Doanh nghiệp

JBMC giữ vai trò Trợ tá cho Nhà Quản lý, Nhà Lãnh đạo Doanh nghiệp Khởi nghiệp; Giúp họ đưa ra các Quyết sách Quản lý và Điều hành Doanh nghiệp hiệu quả hơn.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC