Tư vấn Quản lý

JBMC Tư vấn Khởi nghiệp

Huấn luyện & Coaching Người khởi nghiệp

JBMC giúp Người khởi nghiệp phát triển Năng lực Quản lý, Lãnh đạo và xây dựng Thương hiệu Cá nhân của mình, thông qua: Huấn luyện, Kèm cặp và Cố vấn theo nhu cầu.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC