Tư vấn Quản lý

Phiên bản Giới hạn - Coaching và Tư vấn JBMC

Phiên bản Giới hạn - Coaching & Tư vấn JBMC

-------------------------

Danh sách 12 Chuyên đề Lớn tầm "Limited Edition JBMC:

- 03/50. GIẢI PHÁP NÂNG TẦM LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT. Điển cứu 21 Lãnh đạo, Doanh chủ, Giáo sư HOA KỲ​ & DO THÁI qua 150 năm (*)

- 05/50. ĐIỂM MÙ LÃNH ĐẠO. Ngàn lẻ một "Gót chân Asin" của CEO và Chủ Doanh nghiệp. Giải pháp (*)

- 07/50 NEW CEO: TUẦN TRĂNG MẬT NGỌT ĐẮNG. Cuồng phong & Sóng ngầm Nghênh đón tân Tổng Giám đốc. Ứng chiến (*)

- 10/50 CHIẾN LƯỢC & SÁCH LƯỢC - STRATEGIES & POLICIES. Định hướng, Giải pháp và Thực thi Chiến lược Công ty 10 năm tiếp theo (*)

- 12/50. CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH - OPERATIONS STRATEGY. Những Công ty Hàng đầu Thế giới và Việt Nam Vận hành Thế nào? (*)

- 13/50. ​CHIẾN LƯỢC SÁP NHẬP & MUA LẠI - M&A STRATEGY. Thành & Bại của 21 Công cuộc Merger & Acquisition Việt Nam và Thế giới (*)

- 14/50. CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HOA KỲ. ​Điển cứu 21 cuộc "Đổ bộ" của Doanh nghiệp Việt, Thái, Hàn, Nhật, Đức, Israel & Đan Mạch (*)

- 18/50. TÁI CẤU TRÚC, XOAY CHUYỂN & TÁI LẬP CÔNG TY. Làm sao Đại tu Con tàu Doanh nghiệp đang vận hành? (*)

- 20/50. ĐÀM LUẬN BÊN TÁCH TRÀ CÙNG CEO & DOANH CHỦ VIỆT. Quản trị, Chiến lược, Lãnh đạo, Marketing, Tái cấu trúc, Xuất khẩu & Công ty Gia đình (*)

- 22/50. ORGANIZATION DEVELOPMENT & CHANGE MANAGEMENT. Phát triển Tổ chức & Quản trị Thay đổi: Phương sách của Công ty & Giáo sư Hoa Kỳ (*)

- 38/50. QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH & NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC. Mô hình, Huấn luyện, Phát triển, Chính sách, Thay đổi & KPI Đo lường (*)

- 50/50. ​RA QUYẾT ĐỊNH - MAKING DECISION. 50 Tình huống Ra quyết định ​Kinh điển ​của Doanh chủ, Lãnh đạo & CEO. Luận giải bằng Khoa học Quản trị, Lãnh đạo, Tâm lý Học, Thống kê & Research Method (*)

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC