Coaching

50 Chuyên đề Coaching và Tư vấn JBMC

22/50. ORGANIZATION DEVELOPMENT & CHANGE MANAGEMENT. Phát triển Tổ chức & Quản trị Thay đổi: Phương sách của Doanh nghiệp & Giáo sư Hoa Kỳ (*)

(*) Đặt lịch Tư vấn và Coaching riêng Chuyên đề này, email: jbmc.usa.office@gmail.com

- Xem lịch tổ chức 50 Chuyên đề khác của JBMC: CLICK

-------------------------

A. 6 Ưu điểm Khác biệt:

- Đến từ Hoa Kỳ

- Điển cứu Toàn cầu

- Ứng dụng Việt Nam

- Giải pháp Tiên phong

- Đối thoại giữa 1 Cố vấn và 1 Thân chủ

- Bảo mật Danh tính Thân chủ

B. Đối tượng Thân chủ:

- Cá nhân Chủ doanh nghiệp, CEO, Director và Manager

- Tập thể HĐQT và Ban Giám đốc

C. Hình thức Tổ chức:

Hoàn toàn riêng tư và bảo mật, thông qua:

- Trực tiếp trong Phòng họp (Công ty của Thân chủ / Phòng họp thuê ngoài / Nhà riêng)

hoặc

- Trực tuyến qua Online (Zoom / Google Meets / Microsoft Teams)

D. Thời lượng Chuyên đề:

- 16 tiếng (khoảng 4 buổi)

- Thời gian sắp xếp theo lịch hẹn trước 3 tháng

E. Diễn giả - Cố vấn Quản trị đến từ Hoa Kỳ:

- Clip Giới thiệu NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Lời chân thành Nhà sáng lập - JBMC Founder

F. Đăng ký Tư vấn:

- Email: jbmc.usa.office@gmail.com

- Gọi trực tuyến: facebook.com/CongtyJBMC

G. Phí tham dự:

G.1. TRỰC TIẾP TRONG PHÒNG HỌP

G.1.a. Tập thể tham dự

- Số lượng đến 5 người: 60.000.000 VND / tập thể (không tính phí riêng lẻ từng người)

- Số lượng đến 10 người: 100.000.000 VND / tập thể (không tính phí riêng lẻ từng người)

- Nộp trước 2 tháng: Giảm 10%

G.1.b. Cá nhân tham dự (Đối thoại giữa 1 Cố vấn và 1 Thân chủ)

- 30.000.000 VND / người

- Nộp trước 2 tháng: Giảm 10%

G.2. TRỰC TUYẾN QUA ONLINE

G.2.a. Tập thể tham dự

- Số lượng đến 5 người: 30.000.000 VND / tập thể (không tính phí riêng lẻ từng người)

- Số lượng đến 10 người: 50.000.000 VND / tập thể (không tính phí riêng lẻ từng người)

- Nộp trước 2 tháng: Giảm 10%

G.2.b. Cá nhân tham dự (Đối thoại giữa 1 Cố vấn và 1 Thân chủ)

- 15.000.000 VND / người

- Nộp trước 2 tháng: Giảm 10%

-------------------------

JBMC NỐI NHỊP TINH HOA QUẢN TRỊ MỸ - VIỆT

-------------------------

TIÊN PHONG & KHÁC BIỆT của 50 Chuyên đề JBMC: CLICK

-------------------------

115 khóa Public Training JBMC tổ chức với hơn 3.500 lượt Khách tham dự: CLICK

-------------------------

Nhận xét về JBMC từ Khách hàng, Thân chủ và Đối tác: CLICK
-------------------------

Video "PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - Limited Edition" JBMC: CLICK

-------------------------

Danh sách 12 Chuyên đề Lớn tầm của "PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - Limited Edition" JBMC: CLICK

-------------------------

Chương trình Mini-MBA JBMC "Khát vọng Tiên phong": CLICK

-------------------------

Video bài diễn giảng mẫu "Quản trị sự Thay đổi trong Doanh nghiệp": CLICK

-------------------------

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC