Blog hài florida

Thứ ba, 16/02/2021

Khoái chí vì giống TRÂU

1. Làm việc tại WALMART - Tập đoàn LỚN NHẤT Thế giới về Doanh thu
2. Học 50 QUYỂN SÁCH (25.000 trang tiếng Anh) của Harvard Business Press, McGraw Hill, Pearson, Pfeiffer, Wiley...
3. Soạn GIÁO ÁN JBMC 6 Chuyên đề mới (1.800 slides): a) Lãnh đạo, b) Quản lý, c) Thương hiệu, d) Chiến lược, e) Tái cấu trúc, f) Performance Management
4. Rèn THỂ LỰC 1.825 km (tương đương chạy bộ từ Hà Nội về Sài Gòn, mỗi ngày 5 km)
5. Bảo tồn NHAN SẮC Xinh trai Ngây dại kỉu... TRÂU ĐIÊN
(Trích 10%: "ACTION PLAN 2021 của Nguyễn Phú Tân")
----------
Florida, USA - Mồng 1 Tết TÂN SỬU 2021

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC