Tư vấn Quản lý

Phân khúc Khách hàng JBMC

Quy mô Khách hàng

Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ: Từ 50 người đến 10.000 người; Doanh thu từ 50 tỷ VND/năm đến 10.000 tỷ VND/năm.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC