Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP. Thiết kế Hệ thống, Ứng dụng Công nghệ và Quản lý Nhân sự.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC